Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 59

Dan (penduduk) negeri itu telah Kami binasakan ketika mereka berbuat lalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.