Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Dia berfirman: 'Panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutu-Ku yang kamu katakan itu'. Mereka lalu memanggilnya tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka dan Kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan (neraka).