Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah; dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.