Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu 'MAA SYAA ALLAH, LAA QUWWATA ILLAA BILLAH' (Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,