Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: 'Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat'.