Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu,