Al-Kahfi

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya;