Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami,