Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 'Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit'.