Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia: dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.