Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 80

Dan katakanlah: 'Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.