Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami itu.