Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu.