Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 56

Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya'.