Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: ' Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.