Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.