Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.