Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.