Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.