Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 111

Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.