Al-Isra

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 101

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka lalu Firaun berkata kepadanya: 'Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir'.