An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).