An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 88

Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.