An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 85

Dan apabila orang-orang lalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.