An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 78

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.