An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 67

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.