An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.