An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?