An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Allah berfirman: 'Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut'.