An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak (azab itu),