An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: 'Kun (jadilah)', maka jadilah ia.