An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.