An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,