An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 117

(Itu adalah) kesenangan yang sedikit; dan bagi mereka azab yang pedih.