An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 105

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.