An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Qur'an) Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.