An-Nahl

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.