Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 93

tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.