Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 86

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.