Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 81

dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya,