Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 78

Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang lalim,