Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 70

Mereka berkata: 'Dan bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?'