Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim.