Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 48

Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.