Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

(Dikatakan kepada mereka): 'Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman'.