Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 43

Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut setan) semuanya.