Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Allah berfirman: 'Ini adalah jalan yang lurus; kewajiban Aku-lah (menjaganya).