Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka'.