Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan'