Al-Hijr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Berkata iblis: 'Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan'.